Bảo vệ thông tin cá nhân

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng

Xing Fu Tang International

Trụ sở Việt Nam : Tầng 1, 44 Nguyễn Huệ phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Hotline 028 38223834

Trang web của chúng tôi, quan trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ hay tiết lộ dữ liệu thông tin của Quý khách cho một bên thứ 3. Ngoại trừ các trường hợp sau:

– Ban giám đốc và nhân viên được ủy quyền trực tiếp từ Ban giám đốc Xing Fu Tang Việt Nam

– Các đối tác vận chuyển, truyền thông và xử lý thông tin đơn hàng

– Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với yêu cầu cụ thể.