Điều kiện vận chuyển và giao nhận:

  1. a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:
  • Giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại cửa hàng
  • Giao hàng tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu
  1. b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng:
  • Giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại cửa hàng: Trong vòng 10 – 20phút
  • Giao hàng tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu: Trong vòng 20-45 phút.
  1. c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng theo địa chỉ khách hàng yêu cầu:
  • Trong nội thành khu vực TP Hồ Chí Minh
  • Khách hàng chi trả chi phí dịch vụ giao hàng

 Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng:

  • Nhân viên phụ trách đơn hàng sẽ điện thoại báo cho khách hàng